TALLER DE PRIMERS AUXILIS A CFGM

Els alumnes de GA2 participen d’un taller de primers auxilis en l’àmbit laboral. En ell s’aborden d’una manera sencilla els continguts més essencials sobre els primers auxilis i la prevenció de riscos laborals adaptats als principals riscos i lesions que es produeixen en el treball, facilitant les habilitats necessàries per a poder fer front d’una manera efectiva i segura les diverses situacions d’urgència i/o emergència que es poden produir en la feina.

Programa de la formació:

  • Mesures de protecció i autoprotecció. Conducta PAS
  • Equips de Primera Intervenció
  • Maneig de víctimes inconscients
  • Principals problemes respiratoris i circulars en l’àmbit laboral
  • Hemorràgies greus
  • Principals ferides i cremades
  • Principals lesions bromatològiques
  • Salut laboral, seguretat e higiene en el treball, estrés laboral, ergonomia.
  • Avaluació de riscos
  • La farmaciola de l’empresa

LEONOR NAVARRO

Professora de FOL2

3